Zamykanie naczynek

Zamykanie naczynek, znane również jako laserowa terapia naczyniowa, to innowacyjny zabieg wykonywany w dziedzinie dermatologii estetycznej. Zabieg ten ma na celu redukcję widocznych naczynek na skórze, które mogą być spowodowane przez rozszerzone naczynka krwionośne. Podczas zabiegu zamykania naczynek wykorzystuje się specjalne lasery emitujące wiązki światła o określonej długości fali. Światło emitowane przez laser jest absorbowane przez hemoglobinę zawartą w naczynkach krwionośnych. To powoduje zamianę energii świetlnej na energię cieplną, która skutecznie uszkadza ściany naczynek, powodując ich zamknięcie.

Cele zabiegi laserowego zamykania naczynek

Głównym celem zabiegu jest redukcja widocznych naczynek na skórze. Laser precyzyjnie dociera do naczynka krwionośnego i powoduje jego zamknięcie, co prowadzi do zniknięcia naczynka lub zmniejszenia jego widoczności. Zamykanie naczynek jest szczególnie skuteczne w redukcji rumienia spowodowanego przez trwałe rozszerzone naczynia krwionośne. Dzięki zabiegowi skóra staje się bardziej jednolita i mniej podatna na rumień. Zabieg zamykania naczynek przyczynia się do poprawy ogólnej estetyki skóry. Redukcja widocznych naczynek skóry pomaga w uzyskaniu bardziej równomiernej i gładkiej powierzchni skóry.